Apple Introduktionskurs – Utvärdering

Tack för dina svar!

Det är värdefullt för oss för att bli bättre och fortsätta kunna erbjuda intressanta kurser.

Har du frågor eller funderingar kring kursen du har gått eller kring andra kurser/utbildningar? Tveka inte att höra av dig! 

Kontakta oss! Läs mer om utbildning