Glöm bort din hemsida!

Med våra serviceavtal för er hemsida kan ni fokusera på det ni är bra på. Vi ser till att tekniken är uppdaterad och fungerar. Vi hjälper er med uppdateringar av innehåll och analyser av er trafik så vi kan föreslå ändringar eller justeringar av hemsidan som är relevanta för er verksamhet.

Lilla paketet
199 kr / mån
Tekniska uppdateringar månadsvis av din webbsida & installerade tillägg.
Rapport besöksstatisk
Mellanpaketet
299 kr / mån
Tekniska uppdateringar månadsvis av din webbsida & installerade tillägg.
Rapport besöksstatisk
Uppdateringar av innehåll*

Samtliga priser exkl. moms.

* Innehållsuppdateringar

I serviceavtal för mellanpaketet ingår uppdatering av innehåll motsvarande 6 tim/år som avräknas löpande.
I serviceavtal för Stora paketet ingår uppdatering av innehåll motsvarande 12 tim/år som avräknas löpande.
Tid som utnyttjas utöver ingående timmar i serviceavtal debiteras löpande per timme enl. aktuell prislista.